Dodeljene pokrajinske subvencije za nova radna mesta u Vojvodini

 

Predstavnicima 19 privatnih preduzeća uručeni su ugovori o subvencijama vredni 350 miliona dinara, po osnovu Konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine.

Ugovore je privrednicima uručio pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Ognjen Bjelić, čiji je Sekretarijat, u koordinaciji sa Razvojnom agencijom Vojvodine, u oktobru ove godine otvorio ovaj konkurs i za to opredelio 350 miliona dinara.

„Sredstva su obezbeđena prvoklasnim bankarskim garancijama, a realizacija projekata biće praćena od strane Razvojne agencije na kvartalnom nivou, dok će se godišnje podnositi izveštaj nezavisnog revizora“, rekao je Bjelić, i najavio da će Sekretarijat naredni konkurs raspisati već u januaru 2018. godine.

Realizacijom investicionih projekata ovih kompanija u narednom periodu (a najkasnije u roku od 3 godine) biće otvoreno 787 novih radnih mesta.

Većina kompanija kojima su uručeni ugovori su iz reda proizvodnih delatnosti: metalo-prerađivački sektor, proizvodnja i prerada voća i povrća, tekstilna industrija, kao i jedna kompanija iz sektora informacionih tehnologija.

Direktor Razvojne agencije Vojvodine, Nikola Žeželj, naglasio je da RAV domaćim privrednicima može da pomogne i u pronalaženju stranih partnera, u nastupima na sajmovima i pozvao ih da pristupe Bazi dobavljača Razvojne agencije Vojvodine.