Biznis barometar privrede Vojvodine za jun 2018. godine

 

Razvojna agencija Vojvodine sprovela je u junu 2018. godine trideset i drugo istraživanje Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, čiji su rezultati objavlјeni u publikaciji Biznis barometar privrede AP Vojvodine. Biznis barometrom se analiziraju subjektivni stavovi privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede, poslovnog okruženja, zapošlјavanja i prodajnih cena.

Rezultati poslednjeg istraživanja pokazuju pozitivna očekivanja u pogledu sveukupnog poslovanja, saradnje sa stranim klijentima, broja zaposlenih i prodajnih cena na nivou ukupune privrede Vojvodine.

Pozitivna je i ocena trenutne i očekivane poslovne klime u sektorima Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala, Građevinarstvo i Informisanje i komunikacije.

Junsko izdanje Biznis barometra možete pruzeti ovde.