SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Пластичарска индустрија
Пластична амбалажа
Сремски Карловци
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Зрењанин
Стакларска индустрија
Производња производа од стакла
Нови Сад
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Ковин
Хемијска индустрија
Производња хемијских производа
Нови Сад
Електротехника и електроника
Енергетика, електротехника и електроника
Сомбор
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Нови Сад
Хемијска индустрија
Производња хемијских производа
Београд
Енергетика (нафта, ОИЕ...)
Енергетика, електротехника и електроника
Нови Сад
Услуге ( банкарство, ХР, логистика, некретнине...)
Логистика
Нови Сад
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња одевних предмета
Нови Сад
Пратећа аутомобилска индустрија
Производња машина и алата
Пећинци
Машинска индустрија
Трговина на велико и мало
Београд
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Вршац
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Панчево
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Суботица
Дрвна индустрија
Резање и обрада дрвета
Сремска Митровица
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња мадраца
Рума
Showing 1 - 20 of 296 results