SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Бачка Паланка
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Зрењанин
Електротехника и електроника
Енергетика, електротехника и електроника
Темерин
Пољопривреда и сточарство
Садног материјала воћа
Кула
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Београд
Услуге ( банкарство, ХР, логистика, некретнине...)
Складиштење
Суботица
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Стара Пазова
Пратећа аутомобилска индустрија
Производња машина и алата
Нови Сад
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Зрењанин
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Алибунар
Хемијска индустрија
Производња хемијских производа
Београд
Грађевинска индустрија
Нови Сад
Дрвна индустрија
Производња намештаја
Темерин
Пољопривреда и сточарство
Гајење житарица
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Гајење житарица
Бечеј
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Нови Сад
Машинска индустрија
Производња производа од гуме
Инђија
Пластичарска индустрија
Трговина на велико и мало
Нови Сад
Пратећа аутомобилска индустрија
Делови и додатна опрема за моторна возила
Нови Сад
Showing 1 - 20 of 452 results