SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња обуће
Нови Сад
Грађевинска индустрија
Производња производа од пластике
Инђија
Грађевинска индустрија
Нови Сад
Дрвна индустрија
Производња намештаја
Темерин
Пољопривреда и сточарство
Гајење житарица
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Гајење житарица
Стара Пазова
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Инђија
Машинска индустрија
Производња производа од гуме
Инђија
Пластичарска индустрија
Трговина на велико и мало
Нови Сад
Пратећа аутомобилска индустрија
Делови и додатна опрема за моторна возила
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Дрвна индустрија
Производња намештаја
Пећинци
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Стара Пазова
Трговина на велико и мало
Остало
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Бачка Паланка
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Беочин
Грађевинска индустрија
Изградња железничких пруга и подземних железница
Нови Сад
Производња хране и пића
Паковање воде
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Узвој живине
Панчево
Showing 1 - 20 of 452 results