SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Прехрамбена индустрија
Бачка Паланка
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Стара Пазова
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Нови Сад
Грађевинска индустрија
Дрвена амбалажа
Беочин
Пољопривреда и сточарство
Опрема за пчеларство
Рума
Услуге ( банкарство, ХР, логистика, некретнине...)
Испитивање квалитета
Нови Сад
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Беочин
Грађевинска индустрија
Изградња објеката
Сремска Митровица
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Стара Пазова
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Беочин
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Стара Пазова
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња мадраца
Рума
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Рума
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Сента
Електротехника и електроника
Енергетика, електротехника и електроника
Ковачица
Showing 1 - 20 of 365 results