SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Електротехника и електроника
Производња машина и алата
Суботица
Грађевинска индустрија
Производња намештаја
Сента
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Прозводња печурки
Ковин
Пољопривреда и сточарство
Гајење јабучастог и коштичавог воћа
Ириг
Грађевинска индустрија
Нови Сад
Производња хране и пића
Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна
Кикинда
Дрвна индустрија
Производња намештаја
Темерин
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Зрењанин
Обрада метала
Производња машина и алата
Београд
Производња електронских елемената
Производња кабловских система
Панчево
Машинска индустрија
Производња производа од гуме
Инђија
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Стара Пазова
Пластичарска индустрија
Трговина на велико и мало
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Садног материјала воћа
Сомбор
Управљање отпадом
Отпад
Нови Сад
Обрада метала
Производња машина и алата
Кула
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Стара Пазова
Showing 1 - 20 of 535 results