SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Гајење житарица
Нови Бечеј
Гумарска индустрија
Производња производа од гуме
Инђија
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Опово
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Ада
Грађевинска индустрија
Енергетика, електротехника и електроника
Суботица
Пратећа аутомобилска индустрија
Трговина на велико и мало
Нови Сад
Електротехника и електроника
Енергетика, електротехника и електроника
Апатин
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Беочин
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Ада
Електротехника и електроника
Енергетика, електротехника и електроника
Зрењанин
Услуге ( банкарство, ХР, логистика, некретнине...)
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Прехрамбена индустрија
Жабаљ
Грађевинска индустрија
Производња грађевинског материјала
Беочин
Услуге ( банкарство, ХР, логистика, некретнине...)
Штампање
Суботица
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Чока
Фармацеутска и медицинска опрема
Производња медицинске опреме
Нови Сад
Пластичарска индустрија
Пластична амбалажа
Нови Сад
Обрада метала
Метална амбалажа
Суботица
Showing 1 - 20 of 412 results