SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Амбалажа/папирна индустрија
Папирна и картонска амбалажа
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Прехрамбена индустрија, Складиштење и дистрибуција репродуктивног материјала за вештачко осемењивање животиња
Суботица
Пољопривреда и сточарство
Прехрамбена индустрија
Нови Кнежевац
Производња хране и пића
Производња инстант нудли
Београд
Гумарска индустрија
Производња производа од гуме
Сремски Карловци
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Београд
Фармацеутска и медицинска опрема
Пластична амбалажа
Вршац
Пратећа аутомобилска индустрија
Делови и додатна опрема за моторна возила
Стара Пазова
Обрада метала
Производња ауто-приколица
Бечеј
Електротехника и електроника
Производња декоративне расвете
Нови Сад
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња одевних предмета
Нови Бечеј
Гумарска индустрија
Производња производа од гуме
Србобран
Услуге ( банкарство, ХР, логистика, некретнине...)
Логистика
Остало
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Крагујевац
Хемијска индустрија
Производња хемијских производа
Панчево
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Србобран
Дрвна индустрија
Резање и обрада дрвета
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Шид
Обрада метала
Производња делова за шинска возила
Стара Пазова
Showing 1 - 20 of 444 results