SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Пластичарска индустрија
Пластична амбалажа
Сремски Карловци
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Вршац
Стакларска индустрија
Производња производа од стакла
Нови Сад
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Ковин
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Амбалажа/папирна индустрија
Папирна и картонска амбалажа
Сомбор
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Нови Сад
Хемијска индустрија
Производња хемијских производа
Београд
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Бачка Топола
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња обуће
Шид
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња одевних предмета
Нови Сад
Пратећа аутомобилска индустрија
Производња машина и алата
Пећинци
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Стара Пазова
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Панчево
Дрвна индустрија
Резање и обрада дрвета
Кањижа
Дрвна индустрија
Резање и обрада дрвета
Сремска Митровица
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња мадраца
Рума
Showing 1 - 20 of 293 results