SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Стара Пазова
Пратећа аутомобилска индустрија
Делови и додатна опрема за моторна возила
Сремска Митровица
Грађевинска индустрија
Производња намештаја
Рума
Пољопривреда и сточарство
Гајење житарица
Нови Бечеј
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Пратећа аутомобилска индустрија
Производња производа од гуме
Инђија
Трговина на велико и мало
Сремска Митровица
Пратећа аутомобилска индустрија
Делови и додатна опрема за моторна возила
Беочин
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Темерин
Пластичарска индустрија
Пластична амбалажа
Сремски Карловци
Услуге ( банкарство, ХР, логистика, некретнине...)
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Производња сточне хране
Темерин
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Сомбор
Амбалажа/папирна индустрија
Папирна и картонска амбалажа
Нови Сад
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Бачка Топола
Грађевинска индустрија
Изградња објеката
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Зрењанин
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Ада
Showing 1 - 20 of 335 results