SR CIR

Сектор пословања
Град/Општина
Company’s name
Производња
Standard

Company name

Sectors

Products / Services

Municipality

Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Гумарска индустрија
Производња производа од гуме
Стара Пазова
Информационо - комуникациона технологија
ИКТ
Нови Сад
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња одевних предмета
Кикинда
Информационо - комуникациона технологија
Производња хране за кућне љубимце
Нови Сад
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Амбалажа/папирна индустрија
Папирна и картонска амбалажа
Сомбор
Авио индустрија
Производња машина и алата
Београд
Машинска индустрија
Производња машина и алата
Бачка Топола
Текстилна индустрија, кожа, одећа, обућа
Производња обуће
Шид
Пратећа аутомобилска индустрија
Делови и додатна опрема за моторна возила
Инђија
Обрада метала
Металургија и обрада метала
Сремски Карловци
Обрада метала
Производња делова за шинска возила
Стара Пазова
Обрада метала
Производња сировог гвожђа, челика и феролегура
Сремска Митровица
Производња хране и пића
Прехрамбена индустрија
Нови Сад
Пољопривреда и сточарство
Прозводња печурки
Ковин
Пластичарска индустрија
Производња производа од пластике
Зрењанин
Обрада метала
Производња машина и алата
Београд
Управљање отпадом
Отпад
Нови Сад
Showing 1 - 20 of 205 results